Vitaminler

Güvenlik Kamerası Kayıt ve İzleme Süreçlerine İlişkin Aydınlatma Metni

Dikey Vitamin Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi Güvenlik Kamerası Kayıt ve İzleme Süreçlerine İlişkin Aydınlatma Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Dikey Vitamin Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi (“Dikey Vitamin”) olarak, depo ve üretim tesislerimiz, merkez ofislerimiz ve mağazalarımızda yer alan kamera kayıt sistemleri aracılığıyla tarafımızca işlenecek kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

  1. 1.          Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, işlediğimiz kişisel verileriniz, hukuki sebepler ve toplama yöntemlerimiz nelerdir?

Kişisel verilerinizin güvenlik kamerası (CCTV) ile kayıt yapılması yoluyla elde edilmesi suretiyle, Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgilerini (güvenlik kamerası kayıtları) depo ve üretim tesislerimiz, merkez ofislerimiz ve mağazalarımızda sizlerin ve fiziksel mekanlarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen güvenlik kamerası kayıt süreçleri kapsamında fiziksel mekan güvenliğinin temini, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iç denetim, soruşturma ve istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi ve sizin veya fiziksel mekanlarımızın güvenliği için tehlike arz edebilecek herhangi bir risk ortaya çıkması veya bir hukuki uyuşmazlık meydana gelmesi halinde bu kayıtların delil olarak kullanılması amaçlarıyla “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıile "bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak topluyor ve işliyoruz.

 

  1. 2.          Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabiliriz?

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar: Yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi halinde, talep edilen kişisel verilerinizi  yasal bildirim, beyan ve denetim yükümlülüklerimiz ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, adli/resmi yazışmaların yapılabilmesi, hukuki uyuşmazlıkların yürütülmesi ile dava ve cevap hakları başta olmak üzere yasal haklarımızı kullanabilmek amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları, mahkeme, savcılık, kolluk kuvvetleri ve diğer adli/idari makamlara, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ile “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak aktarmaktayız.

  1. 3.          Haklarınız nelerdir?

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin Şirket’imize başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı, aşağıda sayılan yöntemlerden herhangi birini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz:

Başvurunuzun, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

 

Yazılı Başvuru

E-Posta/KEP Yoluyla Başvuru

Dikey Vitamin’in aşağıda belirtilen adresine elden teslim, noter vasıtasıyla, PTT veya kargo aracılığıyla yazılı olarak başvurabilirsiniz.

 

  • Başvurularınızı, Dikey Vitamin’de kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla Dikey Vitamin’in [email protected] e-posta adresine gönderebilir,
  • Dikey Vitamin’de kayıtlı bir e-posta adresiniz bulunmaması halinde, başvurunuzun mobil imzanızı veya e-imzanızı içermesi şartıyla, başvurularınızı Dikey Vitamin’in [email protected] e-posta adresine gönderebilir,
  • Başvurularınızı, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz üzerinden [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Lütfen başvurunuzda zarfın üzerine/yazının başlığına aşağıdaki ifadeyi aynen yazınız.

 

Dikey Vitamin Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi Hukuk Departmanı Yasal Uyum Uzmanı’nın dikkatine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İlgili Kişi Başvurusu”

Lütfen başvurunuzun “Konu” kısmına aşağıdaki ibareyi aynen yazınız.

 

“Dikey Vitamin Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi Hukuk Departmanı dikkatine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İlgili Kişi Başvurusu”

Başvurularınızı aşağıdaki adrese gönderiniz:

“Büyükdere Cad. Dereboyu Sk. Zağra İş Merkezi B Blok N.1 Maslak Sarıyer/İstanbul”

Başvurularınızı aşağıdaki adrese gönderiniz:

[email protected]

 

YÜKLENİYOR..