Vitaminler

Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Dikey Vitamin Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Pazarlama Ticaret A.Ş.
Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni


Değerli Site Kullanıcımız/Ziyaretçimiz,   

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Dikey Vitamin Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi (“Dikey Vitamin) tarafından hazırlanmıştır.

Bu aydınlatma metninin amacı, www.vitaminler.com alan adlı internet sitemizde (“Site”) kullanılan çerezler aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, hangi tür çerezleri hangi amaçlarla kullandığımızı ve bunları nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

Çerez yönetim platformu üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilir ve açık rızanıza tabi olarak kullandığımız çerezlere ilişkin tercihlerinizi çerez yönetim platformu üzerindeki “açık” veya “kapalı” seçeneklerini kullanarak belirleyebilirsiniz. Yine, bu platform üzerinden tercihlerinizi dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

1. Sitemizde Kullanılan Çerez Çeşitleri

1.1. Kullanım Süresine Göre Çerez Çeşitleri

Sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup tarayıcınızı kapattığınızda bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerezler ise tarayıcınızı kapattığınızda silinmemekte ve saklanması için öngörülen süre dolduktan sonra, kendiliğinden silinmektedir.

1.2. Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler

Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf çerezi olması, çerezin kim tarafından yerleştirdiğine göre değişiklik gösterir. Birinci taraf çerezler, doğrudan Sitemiz, yani tarayıcınızın adres çubuğunda gördüğünüz www.vitaminler.com URL adresi tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezler ise, adres çubuğunda gördüğünüz www.vitaminler.com alan dışındaki bir URL adresi tarafından yerleştirilmektedir.

1.3. Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Çeşitleri

Sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

1.3.1. Zorunlu Çerezler

Bu çerezler, Sitemizin çalışması için kesinlikle gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup kişisel verilerinizi Sitemizin doğru bir biçimde çalışabilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler talep etmiş olduğunuz hizmetin (log in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar.

1.3.2. Performans- Analitik Çerezler

Bu çerezler tekil ziyaretçilerimizin sayısını belirlemekte, Sitemizin kullanıcı trafiği ölçmekte, arama motorunda kullandığımız anahtar kelimelerin etkinliğini tespit etmekte, Sitemizi ziyaret eden kullanıcıların gezinme durumunu izlemekte, Sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekte kullanılmaktadır. Ayrıca bu çerezler, Sitemizdeki sayfaların popülerlik düzeyini de anlamamıza ve reklamların ziyaretçilerimiz üzerindeki etkisini ölçümlememize yardımcı olmaktadır.

1.3.3. İşlevsel Çerezler

Bu tür çerezler, Sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz haricindeki diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) üzere kullanılmaktadır.

1.3.4. Reklam ve Pazarlama Çerezleri

Bu çerezler Sitemiz aracılığıyla iş ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre ilgi alanlarınızın tespit edilmesi ve size sizinle ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

2. Hangi Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlar ve Hukuki Sebeplere Dayanılarak İşlendiği ile Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgiler

Hangi kişisel verilerinizi, hangi çerezler vasıtasıyla, hangi amaçlarla ve hukuki sebeplere dayalı olarak işlediğimiz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

2.1. Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5(2)(f) bendi gereğince “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir. İnternet sitemizde yer alan zorunlu çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Kullanılan Çerez

Kaynağı

(Birinci Taraf/Üçüncü Taraf)


Geçerlilik Süresi

(Geçici/Kalıcı Çerez)

Saklama Süresi (Gün)

Yurt içi Aktarım

Yurt dışına Aktarım

DIKEY.AUTH

Birinci Taraf

Geçici Çerez

Session

(oturum süresi boyunca)

Hayır

Hayır

SuppCustomerGuidToLogout

Birinci Taraf

Geçici Çerez

Session

(oturum süresi boyunca)

Hayır

Hayır

session

Birinci Taraf

Geçici Çerez

Session (oturum süresi boyunca)

Hayır

Hayır

SuppCustomerGuid

Birinci Taraf

Geçici Çerez

Session

(oturum süresi boyunca)

Hayır

Hayır

VisitorType-s

Birinci Taraf

Geçici Çerez

Session

(oturum süresi boyunca)

Hayır

Hayır

ASP.NET_SessionId

Birinci Taraf

Kalıcı Çerez

1 gün

Hayır

Hayır

DIKEY.RVProducts

Birinci Taraf

Kalıcı Çerez

7 gün

Hayır

Hayır

_sgf_session_id

Birinci Taraf

Geçici Çerez

Session

(oturum süresi boyunca)

Hayır

Hayır

2.2. İşlevsel Çerezler  

Aşağıdaki tabloda belirtilen ve işlevsel çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5(2)(f) bendi gereğince “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir: 


Kullanılan Çerez

Geçerlilik Süresi

(Geçici/Kalıcı Çerez)

Kullanılma Amacı

Saklama Süresi (Gün)

Yurt içi Aktarım

Yurt dışına aktarım

myParams

Kalıcı Çerez

Sitemize gelen kullanıcıya gösterilen bir bildirimin tekrar gösterilmemesi amacıyla kullanılmaktadır.

10 gün

Hayır

Hayır

higherThan1200

Kalıcı Çerez

Kullanıcıların tarayıcı boyutlarına göre site üzerindeki elementlerin boyutlanması amacıyla kullanılmaktadır.

10 gün

Hayır

Hayır

Aşağıdaki tabloda belirtilen ve işlevsel çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5(1) fıkrası kapsamında açık rıza hukuki sebebi kapsamında işlenmekte ve yurt dışına aktarım sütunu doldurulmuş olan kişisel veriler belirtilen ülkeye yalnızca Kanun’un 5(1) fıkrası kapsamında açık rıza hukuki sebebine dayanılarak aktarılmaktadır: 

Kullanılan Çerez

Kaynağı

(Birinci Taraf/Üçüncü Taraf)


Geçerlilik Süresi

(Geçici/Kalıcı Çerez)

Kullanılma Amacı

Saklama Süresi (Gün)

Yurt içi Aktarım

Yurt dışına aktarım

VisitorType

Birinci Taraf

Kalıcı Çerez

Kullanıcının daha önceden Sitemizi ziyaret edip etmediğini anlamak ve Sitemizin çalışması, kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerinin hatırlanması amacıyla kullanılmaktadır.

1 gün

Hayır

Hayır

ComparisonProductList

Birinci Taraf

Kalıcı Çerez

Kullanıcının karşılaştırma fonksiyonunu tekrar kullanabilmesi için ürün bilgilerinin tutulması amacıyla kullanılmaktadır.

5 gün

Hayır

Hayır

OGPC

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Google Maps’in işlevselliğini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

3 ay

Hayır

Evet

guest_id

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Twitter üzerinden gelen ziyaretçi kullanıcılara benzersiz bir kimlik ataması yapılması amacıyla kullanılmaktadır.

6 ay

Hayır

Evet

sb

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Facebook üzerinden oluşacak tehditleri önlemek amacıyla kullanılmaktadır .

21 ay

Hayır

Evet

LOGIN_INFO

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Login olan kullanıcılara token ataması yapılması ve bu token aracılığıyla kullanıcın bir önceki oturumundaki bazı bilgilerinin hatırlanması amacıyla kullanılmaktadır .

2 sene

Hayır

Evet

_n_did

Birinci Taraf

Kalıcı Çerez

Sitemizin,   Kullanıcıya gösterilendilinin belirlenmesi amacıylakullanılmaktadır.

10 sene

Hayır

Hayır

DIKEY.Customer

Birinci Taraf

Kalıcı Çerez

Sitemize giriş yapan kullanıcı için bir IDüretilmesi ve kullanıcının Sitemiz üzerindeki etkinlik zamanının tutulması amacıyla kullanılmaktadır .

1 sene

Evet

Hayır

_n_iid

Birinci Taraf

Kalıcı Çerez

Kullanıcının önceki oturumlarda seçmiş olduğu kişiselleştirme tercihlerini tekrar seçtirmemek amacıyla kullanılmaktadır .

10 sene

Hayır

Hayır

SuppCustomerCookie

Birinci Taraf

Kalıcı Çerez

Login işlemi gerçekleştiren kullanıcıların, Sitemiz üzerinde gerçekleştirdikleri bazı işlemlerde e-posta bilgisinin sistemden otomatik olarak çekilmesi amacıyla  kullanılmaktadır.

10 ay

Hayır

Hayır

DIKEY.Customer-s

Birinci Taraf

Kalıcı Çerez

Kullanıcı üyelik girişi yapmadan sepetine ürün eklediği zaman, üyelik girişi işleminden sonra bu ürünlerin sepetinde kalmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. 

1 sene

Hayır

 Hayır

_n_uid

Birinci Taraf

Kalıcı Çerez

Login işlemi gerçekleştiren kullanıcıların, kullanıcı hesaplarıyla ilgili bazı bilgilerin (müşterilerimize sunulan sadakat programı çerçevesindeki satın alma verilerinin) hatırlanması ve kullanıcıya sunulmasıamacıyla kullanılmaktadır.

10 sene

Evet

 Hayır

_ExVID

Birinci Taraf

Kalıcı Çerez

Kullanıcıya ait bilgilerin tutulması ve Sitemizdeki bazı alanlarda bu bilgilerin (kullanıcının son baktığı ürün bilgilerinin) gösteriminin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır.  

2 sene

Hayır

Hayır

fbm_300855350020541

Birinci Taraf

Kalıcı Çerez

Sitemizin belirli teknik özelliklerinin kullanılabilmesi için kullanıcının hangi web adresi üzerinde işlem yaptığıbilgisinin edinilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Oturum süresi boyunca

Hayır

Hayır

__zlcmid

Birinci Taraf

Kalıcı Çerez

Teknik olarak kullanıcının sayfalar arasında geçiş sağlaması halinde kullanıcınınverilerini korumak amacıyla kullanılmaktadır.

Oturum süresi boyunca

Hayır

Hayır

2.3. Performans- Analitik Çerezler

Bu çerezler aracılığıyla toplanan ve aşağıda detayları belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’un 5(1) fıkrası kapsamında açık rıza hukuki sebebi kapsamında işlenmekte ve yurt dışına aktarım sütunu doldurulmuş olan kişisel veriler belirtilen ülkeye yalnızca Kanun’un 5(1) fıkrası kapsamında açık rıza hukuki sebebine dayanılarak aktarılmaktadır: 

Kullanılan Çerez

Kaynağı

(Birinci Taraf/Üçüncü Taraf)

Geçerlilik Süresi

(Geçici/Kalıcı Çerez)

Kullanılma Amacı

Saklama Süresi (Gün)

Yurt İçi Aktarım

Yurt Dışına Aktarım

OTZ

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Google Analytics aracılığıylaen çok ziyaret edilen sayfalar ve kullanıcıların aldıkları hatalara dair bilgilerintutulması amacıyla kullanılmaktadır.

10 gün

Hayır

Evet

SID

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Google’ın işletmeye özel tanımladığı kimlik bilgisini içermektedir.  

2 sene

Hayır

Evet

SSID

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Google’ın ziyaretçilerin reklam aracılığıyla mı doğrudan mı geldiğine ilişkin bilgi edinilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

2 sene

Hayır

Evet

_abck

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Tiktok için site üzerinde davranışsal veriler toplanmasıamacıyla kullanılmaktadır.

6 ay

Hayır

Evet

__atssc

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Google platformları arasında içerik paylaşımının sağlanması  amacıyla kullanılmaktadır.

11 ay

Hayır

Evet

_ttp

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Tiktok tarafındanpazarlama çalışmalarının sonuçlarının analiz edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

1 sene

Hayır

Evet

guest_id_ads

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Twitter üzerinden gelen kullanıcılara isimsiz bir kimlik atayarak sonrasında kişisel verilere ulaşmadan, kullanıcı hareketlerinin analiz edilmesi amacıyla kullanılmaktadır .

6 ay

Hayır

Evet

G_ENABLED_IDPS

Üçüncü Taraf

Geçici Çerez

Google Analytics’e kullanıcının oturumunda gerçekleştirdiği hareketlerin gönder ilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Session

(oturum süresi boyunca)

Hayır

Evet

_gid

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Kullanıcının davranışsal verilerinin tutularak Google Analytics’e gönderilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

1 gün

Hayır

Evet

_gat_UA-49617484-2

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Google Analytics üzerinden istek oranını kısıtlamak amacıyla kullanılmaktadır.

1 gün

Hayır

Evet

_dc_gtm_UA-49617484-1

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Kullanıcıya atanan takipsiz kimlik altına davranışsal verilerin yazılması amacıyla kullanılmaktadır.

1 gün

Hayır

Evet

_gat_UA-36905156-9

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Google Analytics üzerinden veri toplanması amacı ile gelen isteklerin kısıtlanması amacıyla kullanılmaktadır.

1 gün

Hayır

Evet

HSID

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Google tarafından kullanıcının yaptığı son aramaları ve kullanıcının önceki etkileşimlerini tutmak amacıyla kullanılmaktadır.

2 sene

Hayır

Evet

__Secure-3PAPISID

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Önceden siteye gelmiş kullanıcıların tekrar gelmesini sağlamak amacı ile kişiselleştirilmiş davranış verisi toplanması için kullanılmaktadır.

2 sene

Hayır

Evet

SEARCH_SAMESITE

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Bu çerez, verilerin Google’a doğru bir şekilde gönderilmesiniamacıyla kullanılmaktadır. Bu veriler performans analizi için kullanılır.

6 ay

Hayır

Evet

APISID

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Kullanıcı sitemizi tekrarziyaret ettiğinde, önceki ve şimdiki oturum verilerinin birleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır .

2 sene

Hayır

Evet

__Secure-1PSIDCC

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Kullanıcısitemizi tekrar ziyaret ettiğinde,önceki ve şimdiki oturum verilerinin birleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

1 sene

Hayır

Evet

AEC

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Site üzerindeki kullanıcı davranışlarının kullanıcı tarafından yapıldığını doğrulamak (kimlik doğrulaması) amacıyla kullanılmaktadır.   

3 ay

Hayır

Evet

AID

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Toplanan verilerin hangi Google Analytics hesaba aktarılacağı bilgisini içermektedir.

1 sene

Hayır

Evet

ISID

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Kullanıcı sitemizi tekrar ziyaret ettiğinde, önceki ve şimdiki oturum verilerinin birleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

2 sene

Hayır

Evet

YSC

Üçüncü Taraf

Geçici Çerez

Youtube üzerinden davranışsal veriler toplamak amacıyla kullanılmaktadır.

Session

(oturum süresi boyunca)

Hayır

Evet

_ga

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Kullanıcı siteyi ilk kez ziyaret ettiğinde Google Analytic’e benzersiz kimlik verisinin gönderilmesi için kullanılmaktadır.

2 sene

Hayır

Evet

VISITOR_INFO1_LIVE

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Youtube üzerinden davranışsal veriler toplamak için kullanılmaktadır.

6 ay

Hayır

Evet

CONSENT

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Youtube üzerinden davranışsal veriler toplamak için kullanılmaktadır.

10 sene

Hayır

Evet

3PSIDCC

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Kullanıcı sitemizi tekrar ziyaret ettiğinde, önceki ve şimdiki oturum verilerinin birleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

1 sene

Hayır

Evet

_tt_enable_cookie

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Tiktok için önceden eklenen çerez verisi var ise bu verilerin aktive edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

1 sene

Hayır

Evet

_ga_KKPC27LYY8

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Kullanıcıların hangi sayfaları ziyaret ettiği, kaç sayfa gezindiği ve bu sayfalarda yaptığı etkinlikleri (örneğin bir sayfada geçirilen süre bilgisini) saklar.

2 sene

Hayır

Evet

_ga_0V7JNYGWCC

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Google Analytics aracılığıyla kullanıcı isimsiz kimlik ile kullanıcı hareketlerinin anonim olarak analiz edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

21 ay

Hayır

 Evet

datr

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Facebook üzerinden beğeni butonunun izlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

21 ay

Hayır

Evet

_ga_B8SKQ9HHPZ

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Google Analytics aracılığıyla kullanıcı hareketlerinin anonim olarak analiz edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

21 ay

Hayır

Evet

_gaexp

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Sitemiz üzerinde gezinen kullanıcının hangi arayüz versiyonunu görüntülediği bilgisinin edinilmesi amacıyla kullanılmaktadır.  belirtir.

15 gün

Hayır

Evet

_gac_UA-36905156-2

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Google Analytics üzerinde veri akışını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

15 gün

Hayır

Evet

_ga_X6LMX9VR0Y

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Google Analytics aracılığıyla kullanıcı hareketlerinin anonim olarak analiz edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

2 sene

Hayır

Evet

_ga_5EN31CG8D2

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Google Anayltics ile Google Tag Manager arasında iletişim kurmak için kullanılmaktadır.

2 sene

Hayır

Evet

fbm_664864580247688

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Facebook için kullanıcının hangi web adresi üzerinde işlem yapıldığı bilgisini içermektedir.

10 ay

Hayır

Evet

IDE

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Kullanıcının tarayıcısına eklenen kimlik ile sonraki oturumlarında kullanıcıyı tanımak amacıyla kullanılmaktadır.

8 ay

Hayır

Evet

_fbc

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Facebook reklamlarından gelen kullanıcıları tespit etmek ve tıklama verilerini tutmakamacıyla kullanılmaktadır.

2 ay

Hayır

Evet

uid

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Kullanıcının tarayıcısına eklenen isimsiz kimlik ile sonraki oturumlarında kullanıcıyı tanımak amacıyla kullanılmaktadır. (Tarayıcı üzerindeki verilerin, kullanıcıya atanan isimsiz kimlik üzerine yazılması için kullanılır.)

2 ay

Hayır

Evet

NID

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Google’ın güvenlik filtresinin açık tutulması amacıylakullanılmaktadır.

6 ay

Hayır

Evet

 

2.4. Reklam ve Pazarlama Çerezleri

Bu çerezler aracılığıyla toplanan ve aşağıda detayları belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’un 5(1) fıkrası kapsamında açık rıza hukuki sebebi kapsamında işlenmekte ve yurt dışına aktarım sütunu doldurulmuş olan kişisel veriler belirtilen ülkeye yalnızca Kanun’un 5(1) fıkrası kapsamında açık rıza hukuki sebebine dayanılarak aktarılmaktadır: 

Kullanılan Çerez

Kaynağı

(Birinci Taraf/Üçüncü Taraf)

Geçerlilik Süresi

(Geçici/Kalıcı Çerez)

Kullanılma Amacı

Saklama Süresi (Gün)

Yurt içi Aktarım

Yurt dışına Aktarım

__atuvc

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

AddThis sosyal paylaşım platformu ile içerik paylaşımının sağlanması amacıyla için kullanılmaktadır.

11 ay

Hayır

Evet

_gcl_aw

Birinci Taraf

Kalıcı Çerez

Reklamların verimliliğinin analiz edilmesi   amacıyla kullanılır.

15 gün

Hayır

Evet

__Secure-3PSID

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Yeniden hedefleme yoluyla kullanıcı ile alakalı ve kişiselleştirilmiş reklamların gösterimi amacıyla kullanılmaktadır.  

2 sene

Hayır

Evet

gtm_experiment

Üçüncü Taraf

Geçici Çerez

Google Optimize üzerinden kullanıcının bizim tarafımızdan hazırlanan hangi versiyonu göreceği bilgisini içermektedir.

Session

(oturum süresi boyunca)  

Hayır

Evet

cto_bundle

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Reklamlar ile ilgili bütçe verilerinin tutulması amacıyla kullanılmaktadır.

1 sene

Hayır

Evet

SID

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Yeniden hedefleme yoluyla kullanıcı ile alakalı ve kişiselleştirilmiş reklamların gösterimi amacıyla kullanılmaktadır.

2 sene

Hayır

Evet

__Secure-3PSIDCC

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Yeniden hedefleme yoluyla kullanıcı ile alakalı ve kişiselleştirilmiş reklamların gösterimi amacıyla kullanılmaktadır.

1 sene

Hayır

Evet

_gcl_au

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Google Adsense tarafından yeniden pazarlama amacı ile kullanılmaktadır.

2 ay

Hayır

Evet

guest_id_marketing

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Google reklamları üzerinden gelen ziyaretçi kullanıcılara benzersiz bir kimlik ataması yapılması amacıyla kullanılmaktadır.

18 ay

Hayır

Evet

personalization_id

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Kişiselleştirilmiş reklam gösterimi amacıyla kullanılmaktadır.

6 ay

Hayır

Evet 

gtm_preview

Üçüncü Taraf

Geçici Çerez

Google Optimizepreview modun etkinleştirilmesine karar verilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

 Session

(oturum süresi boyunca)

Hayır

Evet

__Secure-1PSID

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Google reklamları göstermek için kullanıcının ilgi alanlarını tutarak bir profil oluşturulması amacıyla kullanılmaktadır.

2 sene

Hayır

Evet

gtm_auth

Üçüncü Taraf

Geçici Çerez

Google Optimizearacılığıyla kullanıcının hangi arayüz varyasyonuna girmesi gerektiğine karar verilmesi  amacıyla kullanılmaktadır. 

Session

(oturum süresi boyunca)

Hayır

Evet

__Secure-1PAPISID

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Tespit edilen ilgi alanları ile Google tarafında kullanıcı profili oluşturulmasıamacıyla kullanılmaktadır.

2 sene

Hayır

Evet

SAPISID

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Google tarafından kişiselleştirilmiş reklamlar gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

2 sene

Hayır

Evet

SIDCC

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Kullanıcının son gördüğü reklam bilgisinin tutulması amacıyla kullanılmaktadır.

1 sene

Hayır

Evet

optimize_editor

Üçüncü Taraf

Geçici Çerez

Google Optimize üzerinden yöneticinin düzenleme yapmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Session

(oturum süresi boyunca)

Hayır

Evet

gtm_debug

Üçüncü Taraf

Geçici Çerez

Google Optimize üzerinden yöneticinin yaptığı değişikliği arayüz üzerinde görmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Session

(oturum süresi boyunca)

Hayır

Evet

muc_ads

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Reklam gösterimiiçin davranışsal verilerin toplanması amacıyla kullanılmaktadır.

18 ay

Hayır

Evet

muc

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Reklam gösterimi yapmak için davranışsal verilerin toplanmasıamacıyla kullanılmaktadır.

1 sene

Hayır

Evet

_id_ads

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Reklam gösterimiiçin Twitter tarafından kullanıcılara isimsiz kimlik ataması yapılması amacıyla kullanılmaktadır.

6 ay

Hayır

Evet

ttwid

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Reklam gösterimiiçin Tiktok tarafından kullanıcılara isimsiz kimlik ataması yapılması için kullanılmaktadır.

6 ay

Hayır

Evet

_fbp

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Facebook tarafından kullanıcının internet web siteleri arasında ziyaretlerini izlemekamacıyla kullanılmaktadır.

15 gün

Hayır

Evet

VL_CM_0

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Pop-up ve reklam gösterimi için Visilabs üzerinden kullanıcıya benzersiz kimlik ataması yapılması amacıyla kullanılmaktadır.   

21 ay

Hayır

Evet

VLCV1OK

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Visilabs üzerinden kullanıcının isimsiz kimliği olup olmadığını kontrol etmekamacıyla kullanılmaktadır.

16 ay

Hayır

Evet

fr

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Reklamların ilgi düzeyini anlamak ve iyileştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

2 ay

Hayır

Evet

uid3pd

Üçüncü Taraf

Kalıcı Çerez

Criteo reklam platformu, kullanıcılar diğer siteler de gezinirken, kullanıcılarısitemize yönlendirir. Kullanıcının hangi site üzerinden bize yönlendirildiği bilgisini içermektedir.

3 ay

Hayır

Evet

Kullanılan Takip Teknolojisi  

Kaynağı

(Birinci Taraf/Üçüncü Taraf)

Kullanılma Amacı

Saklama Süresi (Gün)

Yurt içi Aktarım

Yurt dışına Aktarım

Piksel Teknolo - Pixel

Üçüncü Taraf

Sitemizdeki kullanıcı davranışlarının analiz edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Sürekli

Hayır

Evet

OM.visilabspush - Local Storage

Birinci Taraf

Visilabs üzerinden yapılan çalışmalarda kullanıcının tarayıcısına kampanyalara ilişkin bildirim gönderilmesinisağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Session

(oturum süresi boyunca)

Evet

Hayır

datalayerCheckoutCartObject - Local Storage

Birinci Taraf

Kullanıcının sepetindeki ürünleri tutulması ve sonraki gelişlerinde sepetin aynı şekilde gösterilmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Session

(oturum süresi boyunca)

Hayır

Hayır

totalPurchase - Local Storage

Birinci Taraf

Kullanıcının siparişlerini görüntüleyebilmesi amacıyla kullanılmaktadır .

Session

(oturum süresi boyunca)

Hayır

Hayır

supplementler_webpush/auth - Local Storage

Birinci Taraf

Visilabs üzerinden yapılan çalışmalarda kullanıcının tarayıcısına kampanyalara ilişkin bildirim gönderilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Session

(oturum süresi boyunca)

Evet

Hayır

supplementler_webpush/token - Local Storage

Birinci Taraf

Visilabs üzerinden kullanıcının tarayıcıda bildirim izni verdiği anda oluşturulan ve tarayıcı özelinde tutulan kimlik bilgisini içermektedir.

Session

(oturum süresi boyunca)

Evet

Hayır

supplementler_webpush/optIn - Local Storage

Birinci Taraf

Visilabs üzerinden yapılan çalışmalarda kullanıcının tarayıcısına kampanyalara ilişkin bildirim gönderilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Session

(oturum süresi boyunca)

Evet

Hayır

supplementler_webpush/permission - Local Storage

Birinci Taraf

Visilabs üzerinden yapılan çalışmalarda kullanıcının tarayıcısına bildirim gönderimi için izin bilgisini saklamak amacıyla kullanılmaktadır.

Session

(oturum süresi boyunca)

Evet

Hayır

3. Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları

Çerezlerin Tarayıcı Ayarları Aracılığıyla Yönetilmesi 

İnternet sitemizde yer alan ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz.  

Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

4. Haklarınız Nelerdir?

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı, aşağıda sayılan yöntemlerden herhangi birini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz:

  • Başvurularınızı, Dikey Vitamin’de kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla Dikey Vitamin’in  [email protected] e-posta adresine gönderebilir,
  • Dikey Vitamin’de kayıtlı bir e-posta adresiniz bulunmaması halinde, başvurunuzun mobil imzanızı veya e-imzanızı içermesi şartıyla, başvurularınızı Dikey Vitamin’in [email protected] e-posta adresine gönderebilir,
  • Başvurularınızı, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz üzerinden [email protected] adresine gönderebilir veya
  • Dikey Vitamin aşağıda belirtilen adresine elden teslim, noter vasıtasıyla, PTT veya kargo aracılığıyla yazılı olarak başvurabilirsiniz.

Başvurunuzun, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

  • Yazılı başvuru:

Lütfen başvurularınızı aşağıdaki ifadeyi zarfın üzerine/yazının başlığına aynen yazınız.

Dikey Vitamin Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi Hukuk Departmanı Yasal Uyum Uzmanı’nın dikkatine 

Başvurularınızı aşağıdaki adrese gönderiniz:

“Büyükdere Cad. Dereboyu Sk. Zağra İş Merkezi B Blok N.1 Maslak Sarıyer/İstanbul”

  • E-Posta yoluyla başvuru:

Lütfen başvurunuzun “Konu” kısmına aşağıdaki ibareyi aynen yazınız.

Dikey Vitamin Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi Yasal Uyum Uzmanı’nın 

Başvurularınızı aşağıdaki adrese gönderiniz:

[email protected]

YÜKLENİYOR..